banner01

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ   รายละเอียด

การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยฯ

การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา   เรื่อง การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561…

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เลขที่ 642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000