ข่าวเด่น
  คณะผู้บริหารอบจ.พังงา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
642 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000